Ψυχολογική Υποστήριξη

Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων αφορά την συνεργασία μεταξύ των γονέων και του θεραπευτή με στόχο την αναγνώριση, την αποδοχή και αντιμετώπιση των δυσκολιών ενός παιδιού σε διάφορους τομείς (συμπεριφορά, κοινωνικές δεξιότητες, όρια κ.α)