Σίτιση

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ

 

Σύμφωνα με έρευνες παρατηρούνται δυσκολίες σίτισης σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης σε ποσοστό 35%-45% . Παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές αντιμετωπίζουν ελλείμματα κυρίως από τα πρώτα 3 χρόνια της ζωής τους. Το ποσοστό δυσκολίας ανέρχεται στο 30%-80|%.

Η προσέγγιση SOS Approach to feeding (Sequential-Oral-Sensory) είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα για την αξιολόγηση και παρέμβαση παιδιών με δυσκολίες σίτισης είτε δυσκολίες στη λήψη βάρους και την ανάπτυξη τους.  Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε από την  Dr. Kay Toomey σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες όπως παιδίατροι, παιδιατρικοί ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, λογοπαθολόγοι/θεραπευτές και διατροφολόγοι.

Για την σωστή διάγνωση αξιολογούνται οι παρακάτω τομείς:

 • Οργανικά συστήματα
 • Μύες του στόματος μέσα και έξω
 • Αισθητηριακή επεξεργασία
 • Μάθηση, συμπεριφορά και γνώση
 • Ανάπτυξη
 • Θρέψη
 • Περιβάλλον

 

 

Στόχος της θεραπείας είναι το παιδί να δοκιμάζει με ευκολία  το 80-90% τροφών που του παρουσιάζονται. Ταυτόχρονα να είναι σε θέση να τρώει πάνω από 30 τροφές και να βρίσκεται  στις φυσιολογικές καμπύλες ανάπτυξης.

 

Που οφείλεται η επιλεκτική σίτιση;

 • Διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας  ( στοματική, απτική υπέρ αποκριτικότητα, οσφρητική, γευστική, απτική υποευαθησία είτε υπερευαισθία)
 • Φτωχός στοματοκινητικός έλεγχος/ συντονισμός με αποτέλεσμα δυσκολίες στην μάσηση και κατάποση.
 • Καθυστέρηση στην εισαγωγή στερεών τροφών.
 • Ψυχολογικές αιτίες ( κακές εμπειριές κατά την εισαγωγή τροφής στα πρώτα χρόνια ζωής , επεισόδια πνιγμού η εμετού, φόβος κατάποσης )
 • Διατροφικός τομέας.