ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

16 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση ορίζεται ως: «η νευρολογική διαδικασία που οργανώνει την αισθητηριακή εισροή από το σώμα μας και από το περιβάλλον και μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το σώμα αποτελεσματικά στο περιβάλλον.» A. Jean Ayres, 1988
Στην καθημερινότητα ως θεραπευτές αναγνωρίζουμε τη σημασία της σωστής και ολοκληρωμένης επικοινωνίας με τους γονείς, τους δασκάλους και άλλους εμπλεκόμενους στην καθημερινότητα των παιδιών. Σκοπός της ημερίδας αυτής είναι να καλυφθούν τα παρακάτω ερωτήματα:  

Πώς συνδέεται η δυσλειτουργία στην αισθητηριακή ολοκλήρωση με την καθημερινότητα του παιδιού; Τι ενδείξεις υπάρχουν τόσο στο σπίτι και το σχολείο όσο και σε άλλα πλαίσια για πιθανές δυσκολίες στην καταγραφή και την επεξεργασία των αισθητηριακών ερεθισμάτων;

Πώς μπορεί το παιδί να οργανώσει εκ νέου το νευρικό του σύστημα μέσα από δραστηριότητες και ευκαιρίες στην καθημερινή ζωή και έξω από το θεραπευτικό πλαίσιο; Με ποιο τρόπο μπορούν οι θεραπευτές να καθοδηγήσουν τους φροντιστές και τους δασκάλους και να οργανώσουν το χώρο του σπιτιού, το σχολικό πλαίσιο αλλά και τις υπόλοιπες δραστηριότητες του παιδιού ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή οργάνωσή του αλλά και η μείωση της επιρροής των δυσκολιών του στην καθημερινότητα;   
Οι σημειώσεις του σεμιναρίου θα περιλαμβάνουν βοηθητικό υλικό με συστάσεις
και δραστηριότητες προς χρήση για διάφορες περιπτώσεις παιδιών.

Εισηγήτριες: Άννα Σαμψωνίδου MA, OTR Εργοθεραπεύτρια, Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου Εργοθεραπεύτρια
Τόπος διεξαγωγής: Συν-Εργασία/Θεραπευτική Παρέμβαση, Θεσσαλονίκη
Τιμή: 70 ευρώ
Ωρες: 9:00 – 3:30


Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ 23%
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.
Δηλώστε άμεσα τη συμμετοχή σας στα τηλέφωνα του κέντρου μας 2310 326341 ή συμπληρώνοντας της online αίτηση.

 

Αίτηση Εγγραφής

850€ (Δεν περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ 24%)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:13-14 , 20-21, 27-28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024      ΠΡΑΚΤΙΚΗ:11 ΜΑΪΟΥ 2024*ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: το σεμινάριο αυτό, παρέχει τόσο μια ανασκόπηση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης όσο και εν τω βάθη πληροφορίες για τις θεωρητικές της βάσης, τα στοιχεία από τις βασικές επιστήμες που στηρίζουν την εξέλιξη της Θεωρίας και της παρέμβασης. Η Θεωρία χωρίζεται στις λειτουργικές συνεισφορές των ατομικών αισθητηριακών συστημάτων, της πραξίας και της επίδρασης της στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ατομικών αποκλίσεων από την τυπική αισθητηριακή ολοκλήρωση και την πραξίας και στη συνέχεια παρέχουν επίγνωση για τις μεθόδους και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στις στρατηγικές παρέμβασης της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Εργοθεραπευτές, βοηθοί εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ιατροί, ειδικοί παιδαγωγοί και ειδικοί στην φυσική αγωγή
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ΗΜΕΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ - 1 ΗΜΕΡΑΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ι

OI HΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 1ου ΚΥΚΛΟΥ

850€ (Δεν περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ 24%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σχεδιασμένο για να παρέχει μια βαθιά κατανόηση για τη διαδικασία της αξιολόγησης της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και της πραξίας, εστιάζετε στην ερμηνεία των κλινικών παρατηρήσεων, καθώς και κάποιων επίσημων εξεταστικών εργαλείων. Οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται προς την κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων κλινικής συλλογιστικής και αιτιολόγησης για την αναγνώριση των διαταραχών της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Εργοθεραπευτές και περιορισμένος αριθμός Φυσιοθεραπευτών και Λογοθεραπευτών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ΗΜΕΡΕΣ - 42 ΩΡΕΣ (3 ΗΜΕΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ - 3 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Συμμετοχή στον 1ο Κύκλο της Σειράς
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 2ου ΚΥΚΛΟΥ

950€ (Δεν περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το σεμινάριο παρέχει στρατηγικές κλινικής συλλογιστικής για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της παρέμβασης με τη χρήση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης ως πλαίσιο αναφοράς. Η εστίαση είναι στην απόκτηση της τέχνης και της επιστήμης της παρέμβασης.
Με βεβαίωση προς πιστοποίηση από τους USC/WPS
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Εργοθεραπευτές και περιορισμένος αριθμός Φυσιοθεραπευτών και Λογοθεραπευτών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ΗΜΕΡΕΣ - 51 ΩΡΕΣ (3ΗΜΕΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ - 5 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Συμμετοχή στον 1ο και 2ο Κύκλο της Σειράς
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ

500€ ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ -5 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ USC (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ USC/WPS)

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ 24%


Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να αποστείλουν αντίγραφο του πτυχίου τους ή την άδεια άσκησης του επαγγέλματος τους, στο [email protected] ή να την φορτώσετε στο παρακάτω πεδίο. Aντίγραφο πτυχίου ή την άδεια άσκησης του επαγγέλματος

750€ (Δεν περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ 24%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εξειδικευμένα σεμινάρια αφορούν ένα εύρος ειδικών θεμάτων σχετικά με την
εφαρμογή των αισθητηριακών αρχών σε συγκεκριμένα πλαίσια/περιβάλλοντα.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Συμμετοχή στον 1ο Κύκλο (CE 1)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και λογοθεραπευτές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΑΣΤΟ/14 ΩΡΕΣ ΕΚΑΣΤΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
(ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ)

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 50% ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ.

ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ.

Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΥΡΩΣΗ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 50.00ευρώ

** ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΑΣ Η ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΑΣ