25 XΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Η Ελληνική Εταιρεία για την Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (ΕΛΛΕΑΟ) αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία της  Συν-Εργασίας /Θεραπευτικής Παρέμβασης για να εξασφαλίσει την ιδανική εκπαίδευση, την ενημέρωση, την προώθηση της Θεωρίας και της Παρέμβασης της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (ΑΟ), ως πλαίσιο αναφοράς στα δεδομένα της Ελλάδος.

Η ΕΛΛΕΑΟ είναι μέλος της SIGN (Sensory Integration Global Network) και του ICESI (International Council on Education in Sensory Integration). Βασιζόμενη στα παγκόσμια δεδομένα, στηρίζει και συστήνει την εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία είναι εγκεκριμένη για την πιστότητα στις αρχές της Θεωρίας και της Παρέμβασης της ΑΟ και που αντιστοιχεί στις ανάγκες της Ελλάδας.

Οι σειρές της Ειδίκευσης και Εξειδίκευσης εξελίχθηκαν και διαμορφώθηκαν με βάση τις ανάγκες των Ελλήνων Εργοθεραπευτών, όπως αυτές εκφράστηκαν τα τελευταία 25 χρόνια που διεξάγονται τα σεμινάρια με τη συνεργασία των USC/WPS. Η αντιστοίχιση των σεμιναρίων της ΕΛΕΑΟ στη σειρά των USC/WPS είναι αποδεχτή και τώρα πλέον αποδίδεται η αριθμημένη Βεβαίωση Πιστοποίησης με την ολοκλήρωση όλων των Κύκλων Εκπαίδευσης.

Η ελληνική σειρά, όπως και άλλες εκπαιδευτικές σειρές στην Ευρώπη, στη Νότιο Αμερική, στην Ασία και στην Αφρική, περιλαμβάνει επιπλέον εκπαίδευση στην αξιολόγηση και παρέμβαση βασιζόμενη στην πρακτική εξάσκηση. Η πρακτική αυτή εξάσκηση αναγνωρίζεται από τους USC/WPS ως ιδανική, αλλά αδυνατεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο στις ΗΠΑ, λόγω του νομικού της πλαισίου και του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων στα σεμινάρια. Η αντίστοιχη πρακτική στις ΗΠΑ, πραγματοποιείται μόνο σε ιδιωτικά πλαίσια ή μέσα από την παρακολούθηση του μαθήματος OT610 του Τμήματος Εργοθεραπείας & Επιστήμης του Έργου του University of Southern California.

ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ

Η σειρά της πιστοποίησης στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, περιλαμβάνοντας και τη χρήση του αξιολογητικού εργαλείου Sensory Integration and Praxis Tests (SIPT), αναπτύχθηκε από το University of Southern California (Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας) Division of Occupational Science and Occupational Therapy (Τμήμα Επιστήμης του Έργου και Εργοθεραπείας) και οργανώνει η εταιρεία Western Psychological Services.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μια σειρά σεμιναρίων που παρέχουν στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη βασική κατάρτιση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και μια τελική πιστοποίηση με την ολοκλήρωση της σειράς των σεμιναρίων.

Εκτεταμένη Κατάρτιση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες θα κατέχουν βασικές ικανότητες σε αρκετούς τομείς όπως:

 • στη θεωρητική βάση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης

 • στις στρατηγικές κλινικής και συλλογιστικής αιτιολόγησης για τη χρήση της ΑΟ στην άσκηση

 • στην αναγνώριση της συνεισφοράς της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης στην ανάπτυξη

 • στη χορήγηση του SIPT αλλά και άλλων σχετιζόμενων μετρήσεων, περιλαμβάνοντας και την κλινική παρατήρηση

 • στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης περιλαμβάνοντας και τα αποτελέσματα του SIPT

 • στον σχεδιασμό των στρατηγικών παρέμβασης

 • στην εφαρμογή της παρέμβασης με τη χρήση των στρατηγικών της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης σε ποικίλα πλαίσια

 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

 • Παγκοσμίου φήμης εκπαιδευτές

 • Τα σεμινάρια των USC / WPS αναπτύχθηκαν από επιφανείς ηγέτες στον τομέα της εργοθεραπείας που μελέτησαν άμεσα με την Dr Α. Jean Ayres, ιδρύτρια του πλαισίου αναφοράς της αισθητηριακής ολοκλήρωσης Dr Ayres Sensory Integration ®. Όλοι οι εκπαιδευτές είναι εργοθεραπευτές, ακαδημαϊκοί, ερευνητές ή κλινικοί, με ειδίκευση στην αισθητηριακή επεξεργασία και στα αισθητηριακά σχετιζόμενα ελλείμματα.

 • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση

 • Κάθε σεμινάριο παρέχει τουλάχιστον 30 ώρες συνεχούς επαφής του πιστωτικού εκπαίδευσης

 • Πρακτικές γνώσεις

 • Εκπαίδευση στην κλινική συλλογιστική και στις πρακτικές τεχνικές παρεμβάσεις που μπορείτε άμεσα να εφαρμόσετε στην πράξη και την καθημερινή ζωή

 • Ζωντανές επιδείξεις

 • Παρατήρηση κλασικής αξιολόγησης και παρέμβαση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης από κλινικούς ειδικούς σε παιδιά με αναγνωρισμένες ανάγκες


 • Η πιστοποίηση USC / WPS στην αισθητηριακή ολοκλήρωση θεωρείται ο καλύτερος δρόμος για την κατάκτηση προηγμένης ικανότητας στην θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και παρέμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα σεμινάρια στις ΗΠΑ, μπορείτε να ενημερωθείτε από το site της WPS και του University of Southern California (USC):

www.wpspublish.com & https://ot.usc.edu/academics/sensory-integration/certification

 

«Η Προοπτική της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης»

Εισηγήτρια Σεμιναρίου:
Η Erna Imperatore Blanche, PhD, OTR/L έχει ολοκληρώσει τη βασική της εκπαίδευση στην εργοθεραπεία στο Πανεπιστήμιο της Χιλής (Santiago, Chile) και αργότερα έλαβε και το Μεταπτυχιακό της στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο Columbia στις ΗΠΑ.  Έχει ολοκληρώσει τις διδακτορικές της σπουδές (Ph.D.) στην Επιστήμη του Έργου στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC).  Είναι ειδικός στην παιδιατρική εργοθεραπεία και στις παρεμβάσεις που έχουν ως βάση την επιστήμη του έργου.  Συμμετείχε ως συντάκτρια στην έκδοση δυο βιβλίων, «Combining Neurodevelopmental Treatment and Sensory Integration Principles»  και  «Understanding the Nature of Sensory Integration in Diverse Populations» αλλά και σε σειρά βίντεο για την παιδιατρική άσκηση «Observations Based on Sensory Integration».

Έχει εκδώσει πολλά άρθρα στην αγγλική και στην ισπανική βιβλιογραφία, για θέματα που αφορούν τόσο το παιχνίδι και την ευημερία, όσο και για θέματα της κλινικής άσκησης του επαγγέλματος της εργοθεραπείας.  Τα άρθρα της έχουν εκδοθεί στα επιστημονικά περιοδικά όπως στο American Journal of Occupational Therapy, στο The Journal of Occupational Science,  στο Play and Culture Studies, αλλά και σε διάφορα παιδιατρικά βιβλία.

Η Dr. Blanche ταξιδεύει και κάνει διαλέξεις παγκοσμίως σε περισσότερες από 20 χώρες. Συνεχίζει να συνδέεται με το κλινικό θεραπευτικό πλαίσιο Therapy West Inc., στο οποίο παρακολουθούνται 400 παιδιά εβδομαδιαίως και έχει ιδρυθεί από την ίδια. Το έργο της συνδέεται και με το τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου της Χιλής στο Σαντιάγκο. Επίσης, είναι μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού και συντονίστρια του μετεκπαιδευτικού προγράμματος στην Εργοθεραπεία στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Dr. Blanche περιλαμβάνουν τους τομείς του παιχνιδιού, την κλινική αξιολόγηση των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού, τη σχέση ανάμεσα στην αισθητηριακή επεξεργασία και τις επιλογές στον τρόπο ζωής.

«Εισαγωγή στην Αξιολόγηση & της Παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης  – Μέρος Ι»
Εισηγήτρια/τής Σεμιναρίου:

Εισηγήτρια του σεμιναρίου υπήρξε η Άννα Σαμψωνίδου MA, OTR, από τις σημαντικότερες προσωπικότητες τη Εργοθεραπείας στην Ελλάδα, της οποίας τη μνήμη και το έργο τιμούμε και συνεχίζουμε. Η επι πολλά συναπτά έτη ομάδα της , με γνώμονα πάντα την υψηλής ποιότητας διεξαγωγή των σεμιναρίων, συνεχίζει αδιαλείπτως το έργο της στην εκπαίδευση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης.
Η Άννα Σαμψωνίδου MA, OTR απέκτησε το επαγγελματικό μεταπτυχιακό της πτυχίο  στην Εργοθεραπεία από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University) το έτος1989.  Εξάσκησε το επάγγελμα της Εργοθεραπεύτριας στις ΗΠΑ έως το έτος 1993 με κύριο τομέα την παιδιατρική.  Ήταν πιστοποιημένη στην μέθοδο  BOBATH για παιδιά, βρέφη και νεογνά και υπήρξε εισηγήτρια στα σεμινάρια έως το έτος 2008 στην Ελλάδα.  Ήταν επίσης πιστοποιημένη στην παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και στη χορήγηση - ερμηνεία του SIPT. Υπήρξε μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού των φορέων Western Psychological Services  και του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (University of Southern California)  στην Ελλάδα  και στις  ΗΠΑ. Διετέλεσε πρώην γενική γραμματέας και μέλος της  Ελληνικής Εταιρείας Νευροεξελικτικής Αγωγής. 

Περαιτέρω, αποτέλεσε και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας για την Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και αντιπροσώπευε την Ελλάδα  στις παγκόσμιες οργανώσεις,  Sensory Integration Global Network (SIGN)  και International Coalition on the Education of Sensory Integration (ICESI).   Ήταν συν-ιδιοκτήτρια και Υπεύθυνη Επιστημονικής Ανάπτυξης των θεραπευτηρίων «ΣυνΕργασία» στην Θεσσαλονίκη και Κατερίνη.  Υπήρξε Υπεύθυνη του Τμήματος Εργοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, το οποίο διεξάγει το πρόγραμμα σπουδών του Queen Margaret University.   Είχε συνεργαστεί στη συγγραφή διαφόρων άρθρων και βιβλίων για την ανάμιξη θεραπευτικών προσεγγίσεων κατά την παρέμβαση.  Η κλινική εμπειρία της στην παιδιατρική εργοθεραπεία ήταν 34 ετών.

1ος ΚΥΚΛΟΣ - CE Course 1 - «Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ» ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ AYRES I
The Sensory Integration Perspective and Introduction to the Theory of Ayres Sensory Integration Intervention I

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: 13-14, 20-21, 27-28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024  / ΠΡΑΚΤΙΚΗ: 11 ΜΑΪΟΥ 2024*


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το σεμινάριο αυτό παρέχει τόσο μια ανασκόπηση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, όσο και εν τω βάθη πληροφορίες για τις θεωρητικές της βάσεις, τα στοιχεία από τις βασικές επιστήμες που στηρίζουν την εξέλιξη της Θεωρίας και παρέμβασης. Η Θεωρία χωρίζεται στις λειτουργικές συνεισφορές των ατομικών αισθητηριακών συστημάτων, της πραξίας και της επίδρασής της στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ατομικών αποκλίσεων από την τυπική αισθητηριακή ολοκλήρωση και πραξία και στη συνέχεια παρέχουν επίγνωση για τις μεθόδους και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στις στρατηγικές παρέμβασης της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Μετά από αυτό το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Αναγνωρίζουν τα διαφορετικά αισθητηριακά συστήματα και τη συνεισφορά τους στην καθημερινή ζωή
 • Αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της αισθητηριακής ολοκλήρωσης
 • Ονομάζουν αρκετές αισθητηριακές στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα για την ενίσχυση της λειτουργίας.
 • Εξηγήσουν στους πελάτες τη σχέση της αισθητηριακής με την τυπική και μη τυπική ανάπτυξη
 • Περιγράψουν τους ρόλους που παίζουν τα ατομικά αισθητηριακά συστήματα στην ανθρώπινη δραστηριότητα
 • Συζητήσουν την πραξία και το ρόλο της στην απόδοση και συμπεριφορά
 • Συσχετίσουν το εύρος των λειτουργιών της αισθητηριακής ολοκλήρωσης στην εργασία
 • Απευθύνονται σε εργοθεραπευτές, βοηθούς εργοθεραπευτές,φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, ιατρούς, ειδικούς παιδαγωγούς και ειδικούς στην φυσική αγωγή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ΗΜΕΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ - 1 ΗΜΕΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ι

2ος ΚΥΚΛΟΣ - CE Course 2 - Αξιολόγηση Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και Κλινική Συλλογιστική: Από την Αναγνώριση στην Παρέμβαση: 3 ΗΜΕΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ/ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ.

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ

1ου ΚΥΚΛΟΥ SI C1 2024

Σχεδιασμένο για να παρέχει μια βαθιά κατανόηση για τη διαδικασία της αξιολόγησης της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και της πραξίας, εστιάζετε στην ερμηνεία των κλινικών παρατηρήσεων, καθώς και κάποιων επίσημων εξεταστικών εργαλείων. Οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται προς την κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων κλινικής συλλογιστικής και αιτιολόγησης για την αναγνώριση των διαταραχών της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Εργοθεραπευτές και περιορισμένος αριθμός Φυσιοθεραπευτών και Λογοθεραπευτών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:6 ΗΜΕΡΕΣ - 42 ΩΡΕΣ (3 ΗΜΕΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ- 3 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Συμμετοχή στον 1ο Κύκλο της Σειράς
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ

3ος ΚΥΚΛΟΣ - CE Course 3 — Παρέμβαση Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης: Από την Παρέμβαση στη Συμμετοχή. Πρακτική Άσκηση στην Παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης

OI HMΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ

2ου ΚΥΚΛΟΥ SI C2 2024

Αυτό το σεμινάριο παρέχει στρατηγικές κλινικής συλλογιστικής για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της παρέμβασης με τη χρήση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης ως πλαίσιο αναφοράς. Η εστίαση είναι στην απόκτηση της τέχνης και της επιστήμης της παρέμβασης.
Με βεβαίωση προς πιστοποίηση από τους USC/WPS

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Εργοθεραπευτές και περιορισμένος αριθμός Φυσιοθεραπευτών και Λογοθεραπευτών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ΗΜΕΡΕΣ - 51 ΩΡΕΣ (3 ΗΜΕΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ-5 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Συμμετοχή στον 1ο και 2ο Κύκλο της Σειράς

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ

4ος ΚΥΚΛΟΣ Ειδικά Θέματα στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Εξειδικευμένα σεμινάρια που αφορούν εύρος ειδικών θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των αισθητηριακών αρχών σε συγκεκριμένα πλαίσια/περιβάλλοντα.

 • Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για Παιδιά με Αυτισμό.

Το σεμινάριο αυτό συζητά τις ιδιαίτερες συνθήκες και θέματα που θα πρέπει να έχουμε υπόψη όταν δουλεύουμε με παιδιά με Αυτισμό, τα οποία έχουν δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης.  Το σεμινάριο αυτό είναι διαθέσιμο σε εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και λογοθεραπευτές

 • Αισθητηριακής-Βάσεως Προκλήσεις στον Τομέα στης Σίτισης και Διατροφής

Αυτό το σεμινάριο θα παρέχει εξειδικευμένη οδηγίες για την αναγνώριση και παρέμβαση ατόμων που έχουν προβλήματα στη σίτιση και της διατροφή τα οποία προέρχονται από προβλήματα με την αισθητηριακή ολοκλήρωση. Το σεμινάριο αυτό είναι διαθέσιμο για εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και λογοθεραπευτές

 • Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και η Πρώιμη Παρέμβαση

Το σεμινάριο παρέχει εξειδικευμένες οδηγίες για τους θεραπευτές που ενδιαφέρονται ή/και χρησιμοποιούν την αισθητηριακή ολοκλήρωση με παιδιά ηλικίας από 0-3 ετών.  Το σεμινάριο αυτό είναι διαθέσιμο για εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, και λογοθεραπευτές.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΑΣΤΟ/14 ΩΡΕΣ ΕΚΑΣΤΟ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Συμμετοχή στον 1ο Κύκλο (CE 1)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

*Με βεβαίωση και από τους φορείς USC/WPS

Αίτηση Εγγραφής

850€ (Δεν περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ 24%)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:13-14 , 20-21, 27-28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024      ΠΡΑΚΤΙΚΗ:11 ΜΑΪΟΥ 2024*ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: το σεμινάριο αυτό, παρέχει τόσο μια ανασκόπηση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης όσο και εν τω βάθη πληροφορίες για τις θεωρητικές της βάσης, τα στοιχεία από τις βασικές επιστήμες που στηρίζουν την εξέλιξη της Θεωρίας και της παρέμβασης. Η Θεωρία χωρίζεται στις λειτουργικές συνεισφορές των ατομικών αισθητηριακών συστημάτων, της πραξίας και της επίδρασης της στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ατομικών αποκλίσεων από την τυπική αισθητηριακή ολοκλήρωση και την πραξίας και στη συνέχεια παρέχουν επίγνωση για τις μεθόδους και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στις στρατηγικές παρέμβασης της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Εργοθεραπευτές, βοηθοί εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ιατροί, ειδικοί παιδαγωγοί και ειδικοί στην φυσική αγωγή
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ΗΜΕΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ - 1 ΗΜΕΡΑΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ι

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: 13-14 , 20-21, ΙΟΥΛΙΟΥ 2024      ΠΡΑΚΤΙΚΗ: 27-28-29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024


850€ (Δεν περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ 24%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σχεδιασμένο για να παρέχει μια βαθιά κατανόηση για τη διαδικασία της αξιολόγησης της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και της πραξίας, εστιάζετε στην ερμηνεία των κλινικών παρατηρήσεων, καθώς και κάποιων επίσημων εξεταστικών εργαλείων. Οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται προς την κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων κλινικής συλλογιστικής και αιτιολόγησης για την αναγνώριση των διαταραχών της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Εργοθεραπευτές και περιορισμένος αριθμός Φυσιοθεραπευτών και Λογοθεραπευτών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ΗΜΕΡΕΣ - 42 ΩΡΕΣ (3 ΗΜΕΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ - 3 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Συμμετοχή στον 1ο Κύκλο της Σειράς
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 2ου ΚΥΚΛΟΥ

950€ (Δεν περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το σεμινάριο παρέχει στρατηγικές κλινικής συλλογιστικής για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της παρέμβασης με τη χρήση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης ως πλαίσιο αναφοράς. Η εστίαση είναι στην απόκτηση της τέχνης και της επιστήμης της παρέμβασης.
Με βεβαίωση προς πιστοποίηση από τους USC/WPS
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Εργοθεραπευτές και περιορισμένος αριθμός Φυσιοθεραπευτών και Λογοθεραπευτών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ΗΜΕΡΕΣ - 51 ΩΡΕΣ (3ΗΜΕΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ - 5 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Συμμετοχή στον 1ο και 2ο Κύκλο της Σειράς
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ

500€ ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ -5 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ USC (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ USC/WPS)

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ 24%


Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να αποστείλουν αντίγραφο του πτυχίου τους ή την άδεια άσκησης του επαγγέλματος τους, στο [email protected] ή να την φορτώσετε στο παρακάτω πεδίο. Aντίγραφο πτυχίου ή την άδεια άσκησης του επαγγέλματος

750€ (Δεν περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ 24%)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εξειδικευμένα σεμινάρια αφορούν ένα εύρος ειδικών θεμάτων σχετικά με την
εφαρμογή των αισθητηριακών αρχών σε συγκεκριμένα πλαίσια/περιβάλλοντα.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Συμμετοχή στον 1ο Κύκλο (CE 1)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και λογοθεραπευτές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΑΣΤΟ/14 ΩΡΕΣ ΕΚΑΣΤΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
(ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ)

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 50% ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ.

ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ONLINE ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ.

Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΥΡΩΣΗ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 50.00ευρώ

** ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΑΣ Η ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΑΣ