ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Εισηγήτριες:

Άννα Σαμψωνίδου MA, OTR Εργοθεραπεύτρια,

Μαρία Τζιμουλή Εργοθεραπεύτρια

Δήμοσθένης Λυγούρας, Εργοθεραπευτής

Ιωάννα Γρηγοριάδου, Λογοθεραπεύτρια

Μερόπη Μπαλτά, Λογοθεραπεύτρια

Τόπος διεξαγωγής: Συν-Εργασία/Θεραπευτική Παρέμβαση, Θεσσαλονίκη
Τιμή:  75 ευρώ
Ημέρα & Ωρες: 11 Μαίου 2019, 10:00 πμ – 5:00 πμ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση ορίζεται ως: «η νευρολογική διαδικασία που οργανώνει την αισθητηριακή εισροή από το σώμα μας και από το περιβάλλον και μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το σώμα αποτελεσματικά στο περιβάλλον.» A. Jean Ayres, 1988

Στην καθημερινότητα ως θεραπευτές αναγνωρίζουμε τη σημασία της σωστής και ολοκληρωμένης επικοινωνίας με τους γονείς, τους δασκάλους και άλλους εμπλεκόμενους στην καθημερινότητα των παιδιών. Σκοπός της ημερίδας αυτής είναι να καλυφθούν τα παρακάτω ερωτήματα:  

Πώς συνδέεται η δυσλειτουργία αισθητηριακής επεξεργασίας με την καθημερινότητα του παιδιού; Τι ενδείξεις υπάρχουν τόσο στο σπίτι και το σχολείο όσο και σε άλλα πλαίσια;

Πώς μπορεί το παιδί να οργανώσει εκ νέου το νευρικό του σύστημα μέσα από δραστηριότητες και ευκαιρίες στην καθημερινή ζωή και έξω από το θεραπευτικό πλαίσιο;

Με ποιο τρόπο μπορούν οι θεραπευτές να καθοδηγήσουν τους φροντιστές και τους δασκάλους και να οργανώσουν το χώρο του σπιτιού, το σχολικό πλαίσιο αλλά και τις υπόλοιπες δραστηριότητες του παιδιού ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή οργάνωσή του αλλά και η μείωση της επιρροής των δυσκολιών του στην καθημερινότητα;   

Οι σημειώσεις του σεμιναρίου θα περιλαμβάνουν βοηθητικό υλικό με συστάσεις
και δραστηριότητες προς χρήση για διάφορες περιπτώσεις παιδιών.

 


Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ 24%
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.
Δηλώστε άμεσα τη συμμετοχή σας στα τηλέφωνα του κέντρου μας 2310 326341 ή συμπληρώνοντας της online αίτηση.